Medi häirenuputeenus on eakatele ja puuetega inimestele mõeldud sotsiaalne valveteenus, mille abil saab ühe nupuvajutusega abi kutsuda.

Häirenuputeenus koosneb häirenupust ja hoolekandetelefonist. Hoolekandetelefon paigaldatakse kodus kesksele kohale ning häirenupp kas käele nagu käekell või kaela.

Ohuolukorras häirenupule vajutades võtab valvesüsteem ühendust ööpäev läbi töötava Medi kõnekeskusega. Kõnekeskus suhtleb abivajajaga valveseadme vahendusel, selgitab välja häire põhjuse ja seejärel organiseerib abi teavitades juhtunust abivajaja usaldusisikuid (sugulast, hooldajat, naabrit vm), vajadusel kutsub välja kiirabi, päästeameti või politsei. Kõnekeskus on ööpäevaringselt valmis lahendama abivajajal tekkinud probleemi. Häirenupp töötab valveseadmest kuni 150 meetri raadiuses.

 

Häirenupp võib päästa teie või teie lähedase elu!

Lisainfo: www.medi.ee

või Sotsiaalametnik: e-post: aive.sepp@kihnu.ee, tel: 5133193