Ettevõtlusega alustamine

Eesti seadusandluse kohaselt on ettevõtlusega võimalik alustada viie erineva äriühingu näol:
 • osaühing (OÜ)
 • aktsiaselts (AS)
 • täisühing (TÜ)
 • usaldusühing (UÜ)
 • tulundusühistu (TulÜ)
Lisaks äriühingule on ettevõtlusega võimalik tegeleda ka füüsilisest isikust ettevõtjana (FIE-na). Kõige populaarsemaks äriühingu vormiks on Eestis kahtlemata osaühing, mida alates 1. jaanuarist 2011 saab luua ka osakapitali sissemakset tegemata. Osaühingu ning teiste äriühingute (samuti FIE) loomise täpsed reeglid on kirjas Äriseadustikus.
 
Siiski on ka teistel loetletud ettevõtlusvormidel oma eelised ning enne äriühingu moodustamist tuleks erinevate variantidega kindlasti põhjalikult tutvuda. Kõige parem viis selleks on külastada EAS-i kodulehekülge, kus leidub informatsiooni ka kõige muu kohta, millele alustav ettevõtja peaks tähelepanu pöörama, et vältida hilisemaid arusaamatusi ning keerukaid olukordi.
 
SA Pärnumaa Arenduskeskus pakub alustavatele ettevõtjatele nõustamist järgmistes küsimustes:
 
 • Ettevõtluse vormid, äriühingu asutamine ja registreerimine;
 • Äriidee analüüs;
 • Abi äriplaanide, finantsprognooside ja finantseerimistaotluste koostamisel;
 • Maksud ja aruandlus;
 • Ettevõtte sisesed protsessid;
 • Müügitegevuse ja turunduse korraldamine;  
 • Majandusalane info;
 • Koolitused ja teabepäevad;
 • Info toetusmeetmetest. Alustava ettevõtja toetuste ülevaade.   

NB: Nõustamine maakondlikus arenduskeskuses on alustava ettevõtja jaoks tasuta.