Ettevõtluskeskkond

Kihnu valda on registreeritud äriregistri andmetel 142 äriühingut ja füüsilisest isikust ettevõtjat. Reaalselt tegutseb valla territooriumil ca 96 ettevõtjat, nendest ca 35 ettevõtjat on seotud otseselt turismiteenuste pakkumisega (majutus, toitlustus ja aktiivsed tegevused). Kalapüügilube on väljastatud 2019. aastal kutselise kaluri püügiloa alusel 59 Kihnu saare püsielanikule ja ettevõtjale. Äriregistri andmetel tegutseb valla territooriumil kalapüügiga  ca 40 füüsilisest isikust ettevõtjat ja ettevõtet. Kalapüügiga tegelejatest ca 8 pakub suvisel ajal külastajatele suitsukala müügiks. Käsitöö tegijatest ca 40 müüvad käsitööd saare käsitööpoodides.

Kihnu valla arengukava aastateks 2017-2025.

Kihnu valla turismiarengukava 2020-2025

Kihnu turistliku ja sotsiaalse koormustaluvuse hindamine