ID-kaardi taotlemine tavakorras

Tavakorras ID-kaardi tegemine võtab aega maksimaalselt 30 päeva pärast taotluse menetlusse võtmist.

 

ID-kaardi taotlemine kiirkorras

Kiirkorras taotletud ID-kaardi tegemine võtab aega 5 tööpäeva. ID-kaardi kättesaamise arvestus algab taotluse esitamisele järgnevast tööpäevast.

Kiirkorras on võimalik ID-kaardi taotlus esitada kõigis teenindustes kuid kaardi saab kätte ainult Tallinna teenindustes.

 

Dokumendifoto

Digitaalne dokumendifoto saada aadressil ppa@politsei.ee.

 

Riigilõiv

ID-kaart

ID-kaardi riigilõiv on 25 €.

Üldtingimustel Eesti vanaduspensioni ikka jõudnule on ID-kaardi riigilõiv 7 €.

Keskmise, raske või sügava puudega inimesel on õigus soodustusele ja ID-kaardi riigilõiv on 7 €. Soodustuse saamiseks tuleb teeninduses esitada puuet tõendav dokument.

ID-kaardi taotlemisel kiirkorras on riigilõiv 45 €.

ID-kaart ja Eesti kodaniku pass

ID-kaardi ja Eesti kodaniku passi riigilõiv on 50 €.

Üldtingimustel Eesti vanaduspensioni ikka jõudnule on ID-kaardi ja Eesti kodaniku passi riigilõiv 25 €.

Keskmise, raske või sügava puudega inimesel on õigus soodustusele ning ID-kaardi ja Eesti kodaniku passi riigilõiv on 25 €. Soodustuse saamiseks tuleb teeninduses esitada puuet tõendav dokument.

 

ID-kaardi taotlemine eestkostetavale

Eestkostetava eest saab ID-kaardi taotluse esitada ainult tema eestkostja.

Võta teenindusse kaasa eestkostet tõendav dokument.

 

ID-kaardi taotlemine liikumisvõimetule

Kui inimene ei ole terviseseisundi tõttu püsivalt võimeline taotluse esitamiseks teenindusse pöörduma, soovitame ID-kaarti taotleda posti või e-posti teel.

Vajadusel saab ID-kaardi taotluse liikumisvõimetu eest esitada valla-, linnavalitsuse või hoolekandeasutuse juhi volitatud esindaja.

Kui taotluse esitab valla-, linnavalitsuse või hoolekandeasutuse juhi volitatud esindaja, tuleb lisaks esitada:

  • taotleja terviseseisundit tõendav dokument (näiteks arstitõend)
  • taotleja kirjalik nõusolek, et volitatud esindaja võib tema ID-kaardi taotluse sisse anda ja dokumendi kätte saada
  • valla-, linnavalitsuse või hoolekandeasutuse juhi volikiri
  • volitatud esindaja isikut tõendav dokument
  • valla-, linnavalitsuse või hoolekandeasutuse kinnitus, et taotleja terviseseisund ei võimalda püsivalt pöörduda teenindusse
  • taotleja isikusamasuse kontrollimise akt (koostab volitatud esindaja)

 

Riigilõivu tasumiseks vajalik info

Saaja: Rahandusministeerium

Viitenumber: 2900082443

SEB: EE891010220034796011

Swedbank: EE932200221023778606

Luminor Bank: EE701700017001577198

LHV Pank: EE777700771003813400

 

Selgituse märkimine

Riigilõivu makse selgituses märgi „ID-kaardi taotlemine" ja inimese nimi, isikukood või sünniaeg, kelle eest riigilõiv tasuti.

 

Riigilõivu tasumist tõendav dokument

Tasudes riigilõivu pangaülekandega esita ID-kaardi taotlemisel riigilõivu tasumist tõendav dokument. Selleks sobib internetipangas tehtud ülekande väljatrükk paberil või failina.

 

Tulen ID-kaardile ise järgi

Uue dokumendi kättesaamiseks võta kaasa oma vana ID-kaart.

 

Saadan ID-kaardile järgi enda volitatud esindaja

Volitatud isikule väljastatakse dokument vaid juhul, kui tegemist on teeninduses või Eesti Vabariigi välisesinduses kohapeal esitatud taotlusega ning volitus on esitatud juba dokumenditaotluse esitamisel. Kui dokumendile tuleb järgi sinu poolt volitatud esindaja, siis peab ta kaasa võtma enda kehtiva Eesti isikut tõendava dokumendi ja sinu vana ID-kaardi.