Koduteenus

Koduteenus on Kihnu vallavalitsuse poolt osutatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja parandades abivajaja elukvaliteeti. Koduteenuse saamiseks tuleb esitada avalduse Kihnu vallavalitsuse sotsiaalametnikule, milles on põhjendatud soov saada kõrvalabi. Koduteenuste osutamiseks sõlmitakse leping kliendi ja vallavalitsuse vahel. Koduteenuseid osutab vallavalitsuse palgal olev koduhooldaja.

Koduteenuste määramist reguleerivad õigusaktid on:

Avaldus saata sotsiaalametniku meiliaadressile: aive.sepp@kihnu.ee.