Koolitoetus

Koolitoetused on õppetoetus ja kooli lõpetamise toetus.


1) Kihnu Kooli õpilase õppetoetuse suurus on 100 eurot õppeaastas, mis makstakse välja septembrikuu jooksul.

2) Väljaspool Kihnut üldkesk- ja kutsekeskharidust omandava õpilase õppetoetuse suurus on 150 eurot õppeaastas, mis makstakse välja kahes võrdses osas oktoobris ja veebruaris.

3) Kooli lõpetamise toetuse suurus on  100 eurot, mis makstakse välja  kahe kuu jooksul peale kooli lõpetamist. Kooli lõpetamise toetuse saamise aluseks on Kihnu Kooli poolt esitatud kooli lõpetavate õpilaste nimekiri, väljaspool Kihnut üldkesk- ja kutsekeskharidust tõendav dokument.