Alljärgnevatel kohalikel teedel on kehtestatud liikluspiirang mootorsõidukitele, mille registrimass on üle 8 tonni:

 • nr 3030011 Haigla-Lõpe-Vanarahvamaja, 
 • nr 3030012 Haigla-Järve, 
 • nr 3030026 Pritsu-Palu, 
 • nr 3030014 Suigu-Abaja, 
 • nr 3030008 Lamendi Noodimägi, 
 • nr 3030029 Suõsjõlla tee
 • nr 3030034 Tungi-Tuletorni

 

 • Piirangu alal on keelatud liigelda Kihnu Vallavalitsuse loata üle 8- tonnise registrimassiga sõidukitel.
   
 • Piirang ei kehti teehooldustehnikale ja operatiivsõidukitele.
   
 • Liikluspiirangu eesmärk on piirata raskete ja suuremõõtmeliste sõidukite liiklemist pinnasteedel ja ridakillustikuga pinnatud teedel, nimetatud teed on kitsad, olenevalt piirkonnast 3-3,5m laiused. Teed on kas kruusateed või on neile teostatud ühekordne pindamine tolmutõkke otstarbel.
   
 • Alates uue parvlaeva liinile tulekuga 2015. aasta oktoobrist on võimalik Kihnu saarele tulla suuremõõtmeliste sõidukitega. Nendeks on kas C - kategooria veoautod koos haagisega või D - kategooria reisibussid. Suured reisibussid on 30-60 kohalised sõidukid, mille tühimass on ca 10-13 tonni ning registrimass ulatub ca 20 tonnini. Sõidukite laius on ca 2,5 meetrit ning pikkus ca 10-15 meetrit. Arvestades Kihnu saare atraktiivsust turismisihtkohana, võib eeldada suurte reisibusside arvu kasvu, mis võivad avaldavad negatiivset mõju nii teekattele kui ka liiklusohutusele.
   
 • Liikluspiiranguga kohalikel teedel ei ole võimalik tagada kahesuunalist liiklust, kui neil teedel liiklevad suuremõõtmelised sõidukid. Tegemist on kitsaste külavaheteedega, kus hoonestus on ajalooliselt kujunenud otse tee äärde või on tegemist kruusa- ning pinnasteedega, kust pole võimalik teostada ohutut möödasõitu ega möödumist. Puuduvad võimalused sõiduki ümber pööramiseks ilma muud liiklust takistamata. Samuti pole suuremõõduliste sõidukite parkimiseks vajalikku ruumi.
   
 • Teede konstruktsioon on enamikul juhtudel ridakillustikuga pinnatud kruusateed. Sõidukite liiga suur raskus (teljekoormus) võib teekatet kahjustada ning eriti olukordades, kus teostatakse möödumist, mille korral sõidukid peavad hoidma tee serva. Tee servades ei ole tee konstruktsioon sama tugev kui tee keskel ning nii tekib rasketel sõidukitel oht teelt välja vajuda.
   
 • Väiksemate reisibusside laius ja pikkus võimaldab nimetatud teedel liigelda. Seega on mõistlik lubada teedele sõidukid registrimassiga kuni 8 tonni. Üldjuhul limiteerib massipiirang ära sõiduki laiuse ja pikkuse, kuivõrd 8 tonni kategooriasse jäävad sõidukid on näiteks 20-30 kohalised bussid või väikeveokid, pikkusega kuni 10 meetrit ja ca 2 meetri laiused. Väiksemad sõidukid saavad nimetatud kohalikel teedel piisavalt manööverdada.
   

Seetõttu kehtestatigi liiklusohutuse ning teede korrashoiu ja säilimise tagamiseks piirang, mille kohaselt on eespool nimetatud valla teedel keelatud sõita sõidukitel registrimassiga üle 8 tonni. Suurema registrimassiga sõidukite liiklemiseks on vajalik taotleda täiendav luba.