2022. aasta hajaasustuse programm avati taotluste vastuvõtuks 1. veebruaril 2022 ning see oli avatud 1. aprillini 2022.
Kokku laekus vallavalitsusele 34 taotlust – veesüsteemide valdkonnas 16, kanalisatsioonisüsteemide valdkonnas 17 ja juurdepääsuteede valdkonnas 1. Toetust taotleti kokku 118 208,13 euro ulatuses ja projektide maht kokku oli 178 177,76 eurot.
 
2022. aastal otsustas Kihnu Vallavalitsus eraldada toetust hindamiskomisjoni poolt moodustatud pingerea järgi järgmistele taotlejatele:
 
 1. Taotleja Üllar Vesik (kaastaotlejad Riina Lilles ja Enna Vesik) projektile „Veesüsteemi rajamine" , toetuse suurus 7525,44 eurot.
 2. Taotleja Ingvar Saare projektile „Ülemetsa kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimine", toetuse suurus 1624,08 eurot.
 3. Taotleja Maie Oad projektile „Juurdepääsutee remont", toetuse summa 3119,52 eurot.
 4. Taotleja Nele Lanno projektile „Veetrassi rajamine" ,toetuse summa 2537,96 eurot. 
 5. Taotleja Jaanus Kott projektile „Septiku paigaldus", toetuse summa 2470,96 eurot.
 6. Taotleja Teele Leas projektile „Kanalisatsioonisüsteemi ühendamine", toetuse suurus 1338,66 eurot.
 7. Taotleja Stiina Sepp projektile „Allika talu reoveepumpla rajamine", toetuse summa 1101,48 eurot.
 8. Taotleja Raili Leas projektile „Kase talu kanalisatsioonisüsteemi rajamine", toetuse summa 3461 eurot.
 9. Taotleja Hillar Köster projektile „Juhma majapidamise kanalisatsiooni omapuhasti rajamine", toetuse summa 2572 eurot.
 10. Taotleja Külli Madissoo (kaastaotleja Leili Madissoo) projektile „Kanalisatsiooni süsteemi remont", toetuse summa 1121,58 eurot.
 11. Taotleja Erle Tapp (kaastaotlejad Kai Maser, Endel Oad ja Elmut Kiigajaan) projektile „Puurkaevu ja veesüsteemi rajamine", toetuse suurus 18546 eurot.
 12. Kaie Lehtpuu projektile „Kanalisatsioonisüsteem", toetuse suurus 2488,38 eurot.
 13. Taotleja Külli Madissoo (kaastaotleja Leili Madissoo) projektile „Veetorustiku paigaldamine", toetuse suurus 3132,29 eurot.
 14. Arno Alas projektile „Veevarustussüsteemi rajamine", toetuse suurus 5676,24 eurot.
 15. Taotleja Marta Vambola projektile „Kanalisatsioonisüsteemi rajamine", toetuse summa 3149,27 eurot.
 16. Taotleja Helle Lumi projektile „Septiku ja imbväljaku paigaldamine", toetuse suurus 2673,30 eurot.
 17. Taotleja Koit Leas projektile „Lääne talu kanalisatsiooni väljaehitamine", toetuse suurus 1977,84 eurot.
 18. Taotleja Mihkel Klaas projektile „Septiku ja imbväljaku paigaldamine" , toetuse suurus 2548,68 eurot. 
 19. Taotleja Janar Kuldkepp projektile „Kõrgemetsa veeühenduse loomine", toetuse suurus 4385,52 eurot.
 20. Taotleja August Laos projektile „Veesüsteemi rajamine", toetuse suurus 5398,86 eurot.
 21. Taotleja Endel Mätas projektile „Veetorustiku paigaldamine" , toetuse suurus 2718,86 eurot.
 
Eelarvevahendite lõppemise tõttu jäi rahuldamata 12 taotlust ja 1 taotlus ei saanud hindamisel nõutud 2,5 hindepunkti.