Hajaasustuse programmi taotlusvoor oli 2023.a avatud 01. veebruarist kuni 03. aprillini.

 

Kokku laekus  17 taotlust, 8 veesüsteemide valdkonna tegevustele ja 9 kanalisatsiooni valdkonna tegevustele. Hindamiskomisjon hindas taotlusi 5. mail 2023. aastal. Kõik 17 taotlust said positiivse hindamistulemuse, mis tähendab et üle 2,5 hindepunkti.

 

Hindamistulemuste põhjal moodustati pingerida, mille tulemusel said rahastuse järgmised taotlused:

1) Taotleja Jaan Vahkel, kaastaotlejad Anneli Martson, Ragna Vesik ja August Köster - veevarustussüsteemi rajamine. Toetuse summa 13535,34 €.

2) Taotleja Ragna Vesik - kanalisatsioonisüsteemi rajamine. Toetuse summa 3116,16 €.

3) Taotleja Toivo Sulg - kanalisatsioonisüsteemi rajamine.Toetuse summa 2986,86 €.

4) Taotleja Egert Pull - puurkaevu ja veetrassi rajamine. Toetuse summa 5582,44 €.

5) Taotleja Jaan Vahkel - kanalisatsioonisüsteemi rajamine.Toetuse summa 3116,16 €.

6) Taotleja August Köster - kanalisatsioonisüsteemi rajamine. Toetuse suurus 3116,16 €.

7) Taotleja Theodor Saare - kanalisatsioonisüsteemi rajamine. Toetuse suurus 393,92 €.

8) Taotleja Endel Mätas - kanalisatsioonisüsteemi rajamine. Toetuse suurus 3754,68 €.

9) Taotleja Laivi Volt - kanalisatsioonisüsteemi rajamine. Toetuse suurus 4188,84 €.

10) Taotleja Theodor Saare - veevarustussüsteemi rajamine. Toetuse suurus 6106,38 €.

11) Taotleja Annika Annuk - kanalisatsioonisüsteemi rajamine. Toetuse suurus 3585,84 €.

12) Taotleja Allan Laarents; kaastaotlejad Ingvar Saare ja Helen Maripuu - Nurme pumbamaja rekonstrueerimine. Toetuse suurus 15833,98 €.

13) Taotleja Leida Oad - salvkaevu puhastamine. Toetuse suurus 824,10 €.

14) Taotleja Elvi Vesik - veepuhastusseadmete renoveerimine. Toetuse suurus 1117,56 €.