alates 2020

2019 - 2012

2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

 

2011

 

 • Mare Mätas, aasta kihnlane 2011
  Kihnu Mere Peo traditsiooni algatamise ja ürituse eduka elluviimise eest.

 • Vilma Metsa, elutööpreemia 2011
  Kihnu vallale elutööna osutatud väljapaistvate teenete eest Kihnu Koolis.

 

2010

 

 • Tallinna ja kogu Eesti ülipühitsetud metropoliit Stefanus, Kihnu valla aukodanik 2010
  Vallale elutööna osutatud väljapaistvate teenete eest. Jumalateenistusel osalemise eest Kihnus.

 • Maie Aav, aasta kihnlane 2010
  Kihnu Muuseumi rekonstrueerimise projekti eduka elluviimise eest.

 • Endel Vesik, elutööpreemia 2010
  Kihnu rahvale elutööna osutatud väljapaistvate teenete eest Kihnu põldudel ja heinamaadel.

 

2009

 

 • Anu Raud, Kihnu valla aukodanik 2009
  Vallale elutööna osutatud väljapaistvate teenete eest. Oma elu Kihnuga sidumine, Kihnu käsitöö uurimine, kogumine ning motiivide kasutamine Eesti vaibakunstis.

 • Enno Kaare, aasta kihnlane 2009
  Kihnu jäätmejaama töölerakendamise eest.

 • Katrin Kumpan, elutööpreemia 2009
  Vallale elutööna osutatud väljapaistvate teenete eest Kihnu rahvalaulu ja kultuuri säilitamise ja arendamise eest.

 

2008

 

 • Mark Soosaar, Kihnu valla aukodanik 2008
  Vallale elutööna osutatud väljapaistvate teenete eest. Oma elu Kihnuga sidumine, Kihnu-teemaliste filmide „Kihnu Kristjan", „Kihnu naine", „Kihnu mees" jpt filmi-, foto- ja audiotalletuste autor.

 • Mihkel Saare, aasta kihnlane 2008
  Kihnu Külmhoone tegevuse eestvedamise eest.

 • Rosaali Karjam, elutööpreemia 2008
  Vallale elutööna osutatud väljapaistvate teenete eest. Kihnu käsitööoskuste ja rahvatarkuste kogumine ning nende tulevastele põlvedele edasiandmine.

 

2007

 

 • Harri Jõgisalu, Kihnu valla aukodanik 2007
  Kihnu vallale elutööna osutatud väljapaistvate teenete eest. Oma elu Kihnuga sidumine, Kihnu-aineliste raamatute „Maaleib" ja „Meri põlõm´tõ paljas vesi" autor.

 • Maria Köster, Kihnu valla aukodanik 2007 (postuumselt)
  Vallale elutööna osutatud väljapaistvate teenete eest. Elas 105.aastaseks.

 • Taivi Laos, aasta kihnlane 2007
  Lasteaia loomise ja eestvedamise eest.

 • Anne-Mari Burakova, elutööpreemia 2007
  Teenistuse eest Kihnu muuseumis ja Kihnu koolis.

 • Virve Köster, elutööpreemia 2007
  Pika ja tulemusliku töö eest kultuuri valdkonnas.

 

2006

 

 • Ingrid Rüütel, Kihnu valla aukodanik 2006
  Pikaajalise Kihnu rahvamuusika alase teadustöö eest.

 • Enno Tšetšin, aasta kihnlane 2006
  Traditsioonilise paadiehituse taastamise eest.

 • Elmar Randma, elutööpreemia 2006
  Hariduselu edendamise ja kohaliku omavalitsuse pikaaegse juhtimise eest.