2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012

 

2019

 

 • Maaja Vadi, Kihnu valla aukodanik 2019
  Kihnu vallale osutatud väljapaistvate teenete eest teaduse-, kultuuri ja majanduse valdkonnas.

 • August Köster, Elutöö preemia 2019
  Kihnu vallale elutööna osutatud mitmekülgsete väljapaistvate teenete eest.

 • Aasta tegu 2019
  Tuletorni renoveerimine, Veeteede Amet ja SA Kihnu Kultuuriruum.

 

2018

 

 • Andres Pree, Kihnu valla aukodanik 2018
  Kihnu vallale osutatud väljapaistvate teenete eest tervishoidu, kultuuri ja majandusse.

 • Mihkel Lilles, Elutöö preemia 2018
  Austusavaldusena aastakümnete jooksul armastusega tehtud rannakaluri töö eest. 

 • Aasta tegu 2018
  Vabariigi valitsus, Kihnu jätkamine eraldi omavalitsusena.

 

2017

 

 • Mihkel Mardna, Kihnu valla aukodanik 2017
  Kihnu vallaelanikele heategevuslikus korras osutatud teenuste eest tervisevaldkonnas.

 • Mihkel Vesik, elutööpreemia 2017
  Austusavaldusena aastakümnete jooksul armastusega tehtud rannakaluri töö eest. 

 • Aasta tegu 2017
  MTÜ OAD tegu, suveteatri "Meri muigab teitele vasta" Kihnu toomine.

 

2016

 

 • Viktor Merikk Ivask e Isa Viktor, Kihnu valla aukodanik 2016
  Kihnu vallale osutatud väljapaistvate teenete eest kultuurielu valdkonnas.

 • Helle Treimuth, elutööpreemia 2016
  Pikaajalise teenistuse eest Kihnu perearstina.

 • Aasta tegu 2016
  Parvlaev "Kihnu Virve" sai valmis ja jõudis Kihnu-mandri vahelise ühenduse pidamiseks liinile 2015.aastal. Uus laev teeb elu saarel oluliselt mugavamaks, tähendab täiesti uut kvaliteeti Kihnu ja mandri vahelises ühenduses ja annab saarele uue hingamise.

 

2015

 

 • Eino Pedanik, Kihnu valla aukodanik 2015
  Kihnu vallale osutatud väljapaistvate teenete eest kultuurielu valdkonnas.

 • Ella Leas, elutööpreemia 2015
  Osutatud väljapaistvate teenete eest Kihnu käsitöö elavana hoidmisel, teadmiste ja oskuste edasiandmisel ning kirikulaulu ja - elu eestvedamisel.

 • Aasta tegu 2015
  Kihnu sadamahoone ehitamine, ehitajaks AS Saarte Liinid.

 

2014

 

 • Tema Pühaduse Konstantinoopoli peapiiskopi oikumeenilise patriarh Bartholomeus, Kihnu valla aukodanik 2014
  Kihnu vallale oma külaskäiguga au osutamise eest.

 • Avo Rahu, Kihnu valla aukodanik 2014
  Kihnu vallale osutatud väljapaistvate teenete- Kihnu ja mandri vahelise transpordi aastatepikkuse organiseerimise ja korraldamise tulemusena tänaseks laitmatu ühenduse eest mandriga.

 • Jaan Vahkel, elutööpreemia 2014
  Erilise auavaldusena Kihnu rahvale osutatud väljapaistvate teenete- aastakümnete pikkuse armastuse ja suure südamega tehtud kaptenitöö eest.

 • Aasta tegu 2014
  Kihnu Tuletorni avamine, (SA Kihnu Kultuuriruum). Inglismaal, Porter & Co tehases, samas, kus valmis Eiffeli torn, malmist tehtud ja meritsi osadena kohale toodud ning 1864 aastal Kihnu saarel detailidest kokkumonteeritud torni tipust avanevat suurepärast vaadet saab igaüks peale 17- aastast vaikelu tornis, mille põhjustas majakavahi töökoha kadumine, taas nautida.

 

2013

 

 • Peeter Vesik, Kihnu Valla aukodanik 2013
  Annetas suure summa Kihnu kiriku restaureerimiseks ning organiseeris samaks tarbeks annetuste kogumist väliskihnlastelt Kanadas.

 • Endel Sutt, Kihnu Valla aukodanik 2013 (postuumselt)
  Kihnlaste suguvõsade uurimine, sugupuude koostamine ja elu jooksul kogutud materjali kihnlastele kättesaadavaks tegemise eest.

 • Anna Lilles, elutööpreemia 2013
  Erilise austusavaldusena tehtud elutöö eest. Eluraskustele vaatamata suutis naerusui üles kasvatada ka oma lapselapsed.

 • Aasta kihnlase aunimetus jäi välja andmata
  Kuigi toimus mitmeid olulisi sündmusi - hambaravikabineti avamine, saarte Pärimuskultuuri päevade traditsiooni algatamine, kiriku tornikupli restaureerimine - olid kõik koostööprojektid. Ühe inimese panust on raske välja tuua.

 

2012

 

 • Leino Blasen, Kihnu Valla aukodanik 2012
  Kihnu vallale elutööna osutatud väljapaistvate teenete eest, teemeistrina Kihnu eest hea seismise eest.

 • Hilma Kerbak, aasta kihnlane 2012
  Järjepideva ja tulemusliku töö eest Kihnu lastele pillimängu ja laulu õpetamisel.

 • Eevi Türk, elutööpreemia 2012
  Kihnu rahvale elutööna osutatud väljapaistvate teenete eest Kihnu Koolis.