Kihnu Kool

Reg. nr.: 75003973
Aadress: Pärnu maakond, Kihnu vald, Linaküla, Kooli, 88003
Arveldusarve: Kihnu Vallavalitsus EE481010220079004014

Direktor: Õie Merimaa
tel: +372 5649 7772
e-post: oie.merimaa@kihnukool.org
Õpetajate tuba tel: +372 5567 1491

 

KIHNU KOOLI JA LASTEAIA ÕPETAJAD

NIMI KONTAKT AMET

Õie Merimaa

  oie.merimaa@kihnukool.org

  + 372 5649 7772

  Direktor, 7. klassi klassijuhataja

Lasteaiarühm Mereperelapsed

  lasteaed@kihnukool.org  

  +372 5620 5509

  Lasteaia õpetajad ja õpetaja abi

Elme Männi

  elme.manni@kihnukool.org   Lasteaia õpetaja, HEV koordinaator

Erle Tapp

  erle.tapp@kihnukool.org   Inglise keel, ajalugu, 8. ja 9. klassi klassijuhataja

Evi Tõeväli

  evi.toevali@kihnukool.org   4. ja 5. klassiõpetaja, matemaatika, raamatukogu hoidja

Hille Umb

  hille.umb@kihnukool.org   Eesti keel ja kirjandus, inimeseõpetus, ühiskonnaõpetus

Egert Pull

  egert.pull@kihnukool.org   Muusikaõpetus, kihnu laul ja tants, huvijuht

Ille Aas

  ille.aas@kihnukool.org   Lasteaia õpetaja

Kai Maser

  kai.maser@kihnukool.org   Käsitöö ja kodundus, kunstiõpetus, haridustehnoloog, 6. klassi klassijuhataja

Külli Laos

  kulli.laos@kihnukool.org   2. ja 3. klassiõpetaja, kihnu keel, kihnu laul ja tants

Ly Lilles

  ly.lilles@kihnukool.org   Matemaatika

Karl Sutt

  karl.sutt@kihnukool.org   Kehaline kasvatus, liikumisõpetus

Triinu Vohu

  triinu.vohu@kihnukool.org   Bioloogia, geograafia, loodusõpetus, keemia, füüsika, arvutiõpetus

Galina Leas

  galina.leas@kihnukool.org   Vene keel

Milvi Vahkel

  lasteaed@kihnukool.org     Lasteaiaõpetaja abi

Maria-Aleksandra Paikla

  maria.paikla@kihnukool.org   Lasteaiaõpetaja assistent, eripedagoog (haridus omandamisel)

 

    Poiste tööõpetuse õpetaja

KIHNU KOOLI TUGIPERSONAL

Annika Annuk ja Eve Tapp

  kool@kihnu.ee   Abiõpetajad

Talvi Kott

  kool@kihnu.ee

  Kokk

Helle Lumi

  kool@kihnu.ee   Kooli perenaine