Kihnu Kool

Direktor: Jana Ruubel

tel +372 5550 9983

e-post kool@kihnu.ee

Õpetajate tuba tel +372 5567 1491

Reg. nr. 75003973

Linaküla 88003

Kihnu vald Pärnumaa

Arveldusarve:

Kihnu Vallavalitsus

EE481010220079004014

Kihnu kooli ja lasteaia õpetajad

Nimi Kontakt Amet
Jana Ruubel

kool@kihnu.ee

+ 372 5550 9983

Direktor
Lasteaiarühm Mereperelapsed

lasteaed@kihnukool.org  

+372 5620 5509

Lasteaia õpetajad ja õpetaja abi
Elme Männi elme.manni@kihnukool.org Lasteaia õpetaja, 8. klassi juhataja, HEV koordinaator
Erle Tapp erle.tapp@kihnukool.org Inglise keel, ajalugu, 6. ja 7. klassi juhataja
Evi Tõeväli evi.toevali@kihnukool.org 2. ja 3. klassi juhataja, matemaatika
Hille Umb hille.umb@kihnukool.org Eesti keel ja kirjandus, inimeseõpetus, ühiskonnaõpetus
Egert Pull egert.pull@kihnukool.org Muusikaõpetus, huvijuht
Ille Aas ille.aas@kihnukool.org Lasteaia õpetaja
Kai Maser kai.maser@kihnukool.org Käsitöö ja kodundus, kunstiõpetus, 9. klassi juhataja
Külli Laos kulli.laos@kihnukool.org 1. ja 4. klassi juhataja, kihnu keel, kihnu laul ja tants
Ly Lilles ly.lilles@kihnukool.org Matemaatika
Eliise Roosaar eliise.roosaar@kihnukool.org Kehaline kasvatus

Õie Merimaa

oie.merimaa@kihnukool.org Bioloogia, geograafia, loodusõpetus, keemia, füüsika, arvutiõpetus, 5. klassi juhataja
Ain Jepišov ain.jepisov@gmail.com Tööõpetus
Milvi Vahkel - Lasteaiaõpetaja abi
Maria-Aleksandra Paikla maria.paikla@kihnukool.org Lasteaiaõpetaja assistent, eripedagoogi kandidaat

Kihnu kooli tugipersonal

Nimi E-post Amet
Evi Tõeväli evi.toevali@kihnukool.org Raamatukogu
Talvi Kott kool@kihnu.ee Kokk
Helle Lumi - Kooli perenaine
Kelli Mätas admin@kihnukool.org Assistent