Matusetoetus 

(1) Matusetoetust makstakse rahvastikuregistrisse Kihnu valla elanikuna kantud isiku surma korral tema leibkonna liikmetele, nende puudumisel matust korraldavale füüsilisele isikule.

(2) Matusetoetuse saaja elukoht ei pea olema Kihnu vald.

(3) Toetus makstakse matuse korraldajale pärast surma registreerimist.

(4) Matusetoetuse suurus on 300 eurot. 
[RT IV, 28.02.2023, 1 - jõust. 03.03.2023, rakendatakse 01. jaanuarist 2023.]

 

Matusetoetuse saamise aluseks on:

Avaldus saata sotsiaalametniku meiliaadressile: aive.sepp@kihnu.ee.