Matusetoetus 

Matusetoetust makstakse rahvastikuregistrisse Kihnu valla elanikuna kantud isiku surma korral tema leibkonna liikmele, nende puudumisel matust korraldavale füüsilisele isikule.

Matusetoetuse suurus on  250 eurot. 

Matusetoetuse saamise aluseks on:

 
Avaldus saata sotsiaalametniku meiliaadressile: aive.sepp@kihnu.ee.