Palgaandmed

Kihnu Vallavalitsuse palgajuhend

Vastavalt avaliku teenistuse seaduse § 119 avalikustatakse alates 2015. aastast ametnike palgaandmed avaliku teenistuse kesksel veebilehel www.avalikteenistus.ee

Kihnu valla ametnike põhipalk ja muutuvpalk ning tema teenistusülesannete täitmisest tulenev muu tulu: