Paljulapselise pere toetus

(1) Toetust makstakse paljulapselistele peredele, eestkostjale või lapse hooldamisele võtjale, kelle elukohaks rahvastikuregistris on Kihnu vald. Samuti peab lapse (laste) elukohaks rahvastikuregistris olema Kihnu vald.


(2) Paljulapselised pered on kolme ja enama lapsega pered.


(3) Toetust makstakse lapse (laste) täisealiseks saamiseni üks kord aastas – emadepäeval.


(4) Toetuse suurus on 150 eurot lapse kohta.