Sotsiaaltransporditeenus

Sotsiaaltransporditeenuse eesmärk on võimaldada puudega isikul, kelle puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist, kasutada tema vajadustele vastavat transpordivahendit tööle või õppeasutusse sõitmiseks või avalike teenuste kasutamiseks.Sotsiaaltransporditeenust vajav isik või tema seaduslik esindaja esitab sotsiaalametnikule kirjaliku või suulise avalduse teenuse vajalikkuse kohta, nimetades ära ka külastatavad asutused. Sotsiaaltransporditeenust vajav isik esitab avalduse teenuse saamiseks vähemalt üks tööpäev ette.
 
Avaldus saata sotsiaalametniku meiliaadressile: aive.sepp@kihnu.ee.
NB! Võimalusel teata sõitudest mandrile varakult ette, et saame broneerida koha laeval.
 
Sotsiaaltranspordi teenust reguleerivad õigusaktid on: