Vapp

kihnu-vapp
Kihnu valla vapil on hõbedasel kilbil sinine kaheksaharuline täht ja laineline must päis, milles hõbedane lamav otsevaatav hüljes. Tähe kaldharud on ristharudest lühemad. Kilbi laineline jaotus tähistab merd. Sinine kaheksaharuline täht sümboliseerib ilmakaarte risti ja selle läbi Kihnu kuulsaid meresõitjaid ning laevaehitajaid. Täht märgib samuti põhjamaiselt karge mere keskel asuvat Kihnu saart ennast. Vapiloom viitab hülgepüügile, kihnlaste traditsioonilisele tegevusalale
 
Kihnu valla vappi kasutatakse:
  • Kihnu Vallavolikogu, Kihnu Vallavalitsuse ja valla ametiasutuse hallatavate asutuste ja äriühingute, mille aktsiate või osa ainuomanikuks on Kihnu vald, pitsatitel ja dokumendiplankidel;
  • Kihnu valla autasudel, valla meenetel ja ametlikel trükistel;
  • Vallavalitsuse hoonel, valla piiritähisel ning valla ametiasutuse hallatavate asutuste siltidel.
Kihnu valla vapi kasutamine eespool loetlemata juhtudel toimub vallavalitsuse korraldusega väljastatava loa alusel.
 

 

Lipp

kihnu-lipp
Valla lipuks on ruudukujulisel valgel põhjal asuv sinine kaheksaharuline täht. Kandelipu suurus on 105 x 105 cm. Kihnu valla lipp heisatakse alaliselt vallavalitsuse hoonel. Ajutiselt võib Kihnu valla lipu heisata riiklikel pühadel, valla pidupäevadel, suhtlemisel teiste omavalitsusüksustega ja muudel avalikel üritustel.
Kihnu valla lipp heisatakse hoone peasissekäigu juurde või mujal selleks sobivasse kohta kas lipuvaradaga vastavasse hoidjasse või lipumasti.
 
Kui Kihnu valla lipp heisatakse koos Eesti riigilipuga, mõne teise riigi või tema omavalitsusüksuse, mõne Eesti maakonna, valla või mõne muu lipuga, asub Kihnu valla lipp lippude poolt vaadatuna vasakul Eesti riigilipust, mõne teise riigi või tema omavalitsusüksuse, mõne Eesti maakonna, valla või muust lipust. Maapinnast tõusva lipumasti kõrgus on ligikaudu kuus korda suurem lipu laiusest, seinalipuvarda pikkus ligikaudu kol korda suurem lipu laiusest.
Heisatud lipul jääb lipukanga alumine serv maapinnast vähemalt kolme meetri kõrgusele.
Lipp peab olema puhas ja terve.
Kihnu valla lipu kujutist võib kasutada valla meenetel.
Kihnu valla lipu kasutamine eespool loetlemata juhtudel toimub vallavalitsuse korraldusega väljastatava loa alusel.