2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

 

2012

 • Eha Vellend
  Võimaluse loomise eest anda meditsiinilisi analüüse Kihnus.

 • Maria Michelson
  Viiulimängu edendamise eest.

 • SA Kihnu Kultuuriruum
  Esimese Kihnu viiulifestivali korraldamise eest.

 • Kihnu Kultuuri Instituut
  Kihnukeelse lasteraamatu "Aett, eit ning mia" kirjastamise eest.

 • Joel Sang
  Kihnu Raamatukogule kingitud raamatute eest.

 • Maris Valm
  Kihnukeelsete uudiste kajastamise eest.

 • Põhja-Eesti Regionaalhaigla
  Kihnu valla esmaabisüsteemi käivitamise eest.

 • Silvi Murulauk
  Väljaspool Kihnut elavatele kihnlastele üläljõstmistõ korraldamise eest.

 • Tõstamaa vald
  Kihnlastele hõljukiühenduse korraldamise eest.

 • Viive Lehola
  Abivajajate abistamise eest.

 

2011

 

 • Külli Laos, Reene Leas, Evi Tõeväli
  Panuse eest Kihnu Aabetsa valmimisse.

 • Kihnu Mere Selts
  Kihnu Jõujaama korrastamise ning 2010. aasta meeldejäävate kultuuri- ja meelelahutusürituste läbiviimise eest.

 • Mõnu Käsitöötalu
  Tegevuses osalejatele Kihnu käsitöö ja kultuuri hoidmise ja edasiarendamise eest.

 • Hilma Kerbak
  Kihnu lastele järjepideva ja tulemusliku pillimängu ja laulu õpetamise eest.

 • Veera Leas
  Kihnu-Ruhnu mängude traditsiooni taaselustamise ja eduka läbiviimise eest.

 • Milvi Vahkel
  Kihnu saare puhta ja heakorrastatud väljanägemise tagamise ja hoidmise eest.

 • Ülle Püüa
  Kihnu saare puhta ja heakorrastatud väljanägemise tagamise ja hoidmise eest.

 • Olev Mihkelmaa
  Kihnu inimeste ja eluolu fotodele jäädvustamise eest.

 

2010

 

 • Mihkel Leas
  Kodanikualgatuse eest lasteaia tuluõhtute korraldamisel, kalurite esindamisel ja aktiivsuse eest kooli hoolekogu esimehena.

 • Jaanus Jürivete
  Igakülgse ja pikaajalise abi eest kihnlaste transpordivajaduste tagamisel.

 • Raino Laine, Jaanus Põlder, Raido Koppel
  Kihnu lastele järjepideva ja tulemusliku pillimängu õpetamise eest.

 • Toomas Pajula
  Kihnu kiriku arhiivi korrastamise eest.

 • Britt Lankots
  2009. aastal nõu ja jõuga abiks olemise eest.

 • Paal Põlluste
  Valla 2009. aasta suurprojekti Kihnu Muuseumi rekonstrueerimine, teostamisel nõu ja jõuga abiks olemise eest.

 • Külli Laos
  Kihnu murraku arendamise ja edendamise eest.

 

2009

 

 • Hilma Kerbak
  Mitmekülgse ja eduka huvitegevuse ja Kihnu pillimängu-traditsiooni elustamise eest.
 • Eda Tapp
  Laste mänguväljaku projekti juhtimise eest.
 • Koit Leas
  Ettevõtluse arendamise eest.
 • Mare Mätas
  Metsamaa külakeskuse avamise eest.
 • Dr. Mihkel Mardna ja Dr. Romek Märtsin
  Heategevusliku panuse eest kihnlaste tervishoiu valdkonnas.

 

2008

 

 • Ella Leas, Elvi Vesik, Salme Sutt, Maria Köster, Liisa Nazarova, Maria Laos, Vilma Laarents, Salme Mätas
  Kihnunaised pika ja kohusetruu teenistuse eest Kihnu kirikus.

 • Mihkel Leas
  Kihnu kalurite tulemusliku esindamise eest.

 • Endel Vesik
  Pikaajalise töö eest Kihnu põldudel ja heinamaadel.

 

2007

 

 • Andres Pree
  Heategevusliku panuse eest.

 • Anneli Laarents
  Käsitööpoe rajamise eest.

 • Hanno Haamer
  Heategevusliku panuse eest.

 • Joel Sang
  Heategevusliku panuse eest.

 • Lea Jõgisuu, Mare Mätas
  Laste ettevalmistamise ja suurepäraste tulemuste saavutamise eest Itaalias.

 • Marju Vesik, Nele Vesik
  Kihnukeelsete uudiste kajastamise eest.

 • Paal Põlluste
  Kihnu Majanduse OÜ käivitamise eest.

 • Priit Haller
  Heategevusliku panuse eest.

 

2006

 

 • Mare Mätas
  Koduloo ringi juhatamise eest.

 • Ago Laos, Endel Vesik, Ervin Kaldmäe, Jaanud Kuldkepp, Mihkel Saare, Rünno Pikk, Taavi Sepp, Tarmo Laos, Tiit Lanno, Vallo Umb
  Kihnu Päästemeeskond, mehisuse eest päästetöödel 2005. aasta jaanuaritormi ajal.