2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013

 

2019

 

 • Malve Laus
  Südamega tehtud töö eest koduhooldajana.

 • Kihnu Virve ja pereansambel
  Ehedad pärimusartistid, postiivse kuvandi loojad.

 • Jana Ruubel
  Vabatahtliku panuse eest ujumislaagri ning veeohutus- ja purjetamislaagri korraldamisel.

 • Raili Leas
  Vabatahtliku panuse eest veeohutus- ja purjetamislaagri korraldamisel.

 • Käthlin Palu
  Vabatahtliku panuse eest veeohutus- ja purjetamislaagri korraldamisel.

 • Marika ja Artur Tikkerbär
  Kihnu lastele ujumismaailma ukse avamise ja sõbraliku sissejuhatamise eest

 • Marju Vesik
  Kihnu kultuuriürituste eduka elluviimise eest.

 • Reet Laos
  Raamatu ,,Kihnu Meremehe Lugu" koostamise eest.

 • Maarja Palu
  Kihnu käsitöömeistrite tegevuse elus ja au sees hoidmise eest.

 • Virge Buravkov
  Emotsionaalse näituse ,,Ja päike tõuseb" jagamise eest.

 • Jürgen Niit
  Võimaluse eest piiluda maailma läbi näituse ,,Siin ja seal. Inimesed".

 • Anneli Martson
  Ettevõtlikkuse eest idee ,,100 vardakotti" väljamõtlemise ja teostamise eest.

 • Pasunakoor Õnn Tuli Õuele
  Vabatahtliku panuse eest ennastunustaval muusikalisel teenindamisel.

 

2018

 

 • Laura Jõe
  4H klubi Suarõ Nuõrõd eestvedamise ja tööshoidmise eest

 • Elme Männi
  Kihnukeelse luuleraamatu ,,Kihnu laps tiäb mielest" avaldamise eest

 • Silvia Soide
  Loodud silmailu eest läbi fotosilma ja naisrühma ,,Pitsid Paistvad" loomise eest

 • Pirgit Püve
  Näituse ,,Kihnu poeem" idee, teostuse ja laia ilma viimise eest.

 • Kai Leas
  Mitmekülgne aasta rahvamuusik, Kihnule au ja kuulsuse toomise eest

 • Kihnu Kultuuri Instituut
  Kihnu sõnaraamatu koostamise ja väljaandmise eest.

 • Pärnu rotarty klubi
  Heategevusliku panuse eest.

 • Hilma Kerbak
  Jätkuvalt eduka tegevuse eest laste laulupeoks ettevalmistamisel.

 • MTÜ Kihnu selts
  Kihnu kultuurimaastiku üritusega ,,Kihnu Räimeretk" mitmekesistamise eest.

 • Jaanus Jürivete
  Vabatahtliku merepääste arengusse panustamise eest.

 

2017

 

 • Jaak Visnap
  Läbi kunstilaagrite korraldamise Kihnu värviküllasemaks muutmise eest.

 • Reet Laos
  Merekultuuriaasta mitmekesise ja väärika sisustamise eest 

 • Mirjam Aav
  Täname, et oled väga tubli pillimängija, toonud võistlustelt auhinnalisi kohti ning esindanud valda erinevatel kultuuriüritustel.

 • Kai Leas
  Täname, et oled väga tubli pillimängija, toonud võistlustelt auhinnalisi kohti ning esindanud valda erinevatel kultuuriüritustel.

 • Raili Leas
  Vabatahtliku panuse eest laste ja noorte huvitegevuse korraldamisel .

 • Rainer Vesik
  Kodanikuaktiivsuse eest merepäästetööde korraldamisel. 

 • Erve Sõõru
  Heategevusliku panuse eest kihnlaste tervisemurede lahendamisel.

 • Indrek Kaju
  Heategevusliku panuse eest Kihnu Kooli arvutipargi uuendamisel.

 • Elme Männi
  Kihnukielsete luuletuste koostamise, nende lastele õpetamise ja läbi selle Kihnu kiele propageerimise eest.

Elme mõestab saelma siäda
lastõaa lapsõd piäst neid tiädväd,
riiki täüs maoga mäger ning aguraat rebäne
neid sõnu tämä siädmä ond üsä teräne
Kui sioksõ valuga edekohe
ond panna tämäl arus,  
siis niipiä jälle kihnu kiel
mue järge ond egäs talus 

 
 • Uno Kask
  Pikaajalise panuse eest Kihnu teehoiu korraldamisel.

 • Ivar Tenson
  Täname, et peale postkontori kadumist saarelt leidsid Kihnurand AS juhatajana võimaluse postipunkti vastuvõtuks ja tänu Sinu organiseerimisele on paradiisisaarel jätkuvalt võimalik sularaha välja võtta.

 • Mattias Laos
  Kihnu tuletõrje ajaloo koostamise ja selle tulemusliku esitluse eest vabariiklikel konkurssidel. Mattias koostas uurimistöö "Tuletõrje ja tulekahjud Kihnus", millega võitis õpilaste teadusfestivali, Siseministeeriumi eripreemia ja üldarvestuse III preemia,  Aino Lepa Pärnumaa koduuurimispreemia ning 46-nda Üleriigilise koduuurimiskonverentsi peapreemia.

 • Külli Laos
  Üle-Eestilise preemia vääriliseks tunnistatud uurimistöö "Tuletõrje ja tulekahjud Kihnus" juhendamise eest.

 • Enn Raadik
  Pikaajalise panuse eest Kihnu teehoiu korraldamisel.

 • Veera Leas
  Väsimatu spordi- ja kultuurielu rikastamise, edendamise ning ka teiste sinna ellu kaasatõmbamise eest.

 • Agnes Maasing
  Vabatahtliku panuse, doonoripäeva läbiviimise eest Kihnus.

 

2016

 

 • Jana Ruubel
  Kihnu kokaraamatu "Armastusega Kihnust, uut ja vana saareköögist"  üllitamine. Raamat on pärjatud tiitliga "Aasta kokaraamat 2015".

 • Eve Laos
  Südamega tehtud töö eest Kihnu Postkontoris.

 • Aive Havik
  Tema eestvedamisel viidi Kihnus läbi tööharjutus, vabatahtlik töö ja nõustamisteenused ja seda tegevus tagajärjel hindas Töötukassa Kihnu valda tiitli " Pärnumaa parim omavalitsus" vääriliseks. 

 • Maruja Priske
  Pikaajalise panuse eest Kihnu ja mandri vahelise ühenduse korraldamisel. Tema Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kantsleriks oleku ajal rekonstrueeriti Kihnu lennuväli, Munalaiu ja Kihnu sadama riigi osa, telliti uus laev „Kihnu Virve".

 • Trismile MTÜ ja sõbrad
  Kihnu Männäkäbä maratoni idee ja läbiviimise eest. Tunnistati 2015 aastal parimaks uueks jooksuvõistluseks.

 • Mihkel Mardna
  Heategevusliku panuse eest kihnlaste tervise edendamisse. Annetas solaariumi, tervisekapsli, infrapunasauna ja jooksulindi.

 

2015

 

 • Kihnu Päästekomando
  Meie turvatunde hoidmise eest.

 • Maie Aav
  Aktiivse tegevuse eest muuseumis, kultuurielu rikastamine erinevate tegevuste ja võimaluste pakkumiste kaudu.

 • Luule Aav
  Südamega tehtud töö eest pereõena.

 • Paal Põlluste
  Vabatahtliku tegevuse, oskuste ja võimaluste leidmise eest kõikvõimalike probleemide lahendamisel.

 • MTÜ Kihnu mere selts
  Vabatahtliku merepääste ellukutsumise ja arendamise eest Kihnus.

 • MTÜ "Tere, Tervis!"
  Omaalgatuse eest puhkepaikade ja viitade projekti elluviimisel.

 • Silvia Soide
  Kultuuripärandi aasta raames korraldatud eesti-teemalisel fotovõistlusel peapreemia Kihnu toomise eest.

 • Kihnu Pillilapsed
  Nad on muusikaline päikesekiir igal vajalikul esinemisel ja esindamisel.

 

2014

 

 • Mart Hirv
  Ta on oma südameasjaks pidanud Kihnu elektrikatkestuste võimalikult kiiret likvideerimist.
 • Arno Alas
  Traditsioonilise eluviisi, maaharimise ja loomapidamise säilitamise eest.
 • AS Lupree
  Jätkuva panustamise eest kihnlaste nägemismurede leevendamisel.
 • Helje Saare
  Kihnu ja Pärnu vaheliste lendude teenindamisele uue kvaliteedi andmise eest.
 • Ülo Mell
  Kihnu ja Pärnu vaheliste lendude teenindamisele uue kvaliteedi andmise eest.
 • Paal Põlluste
  Vabatahtliku panuse eest. Väljavõtted ettepanekutest: ".... tema on see mees, kes lahendab saarel nii palju muresid ja probleeme, mis teinekord jäävad märkamata, olgu selleks elektrikatkestus, kuskile kinni jäänud masin, internetiühendus või just puuduolev kruvi ehituses".
  "Kui saarel pole elektrit, siis Paal on see, kes püüab lahendust leida, kui hõljuk on katki, läheb Paal appi, kui midagi ehituslikku on vaja teha, siis Paal teeb ja kõike seda oma ajast."
 

2013

 

 • Riina ja Mihkel Saare ning Luule Aav ja Allan Laarents
  Südamega oma töösse ja saarerahva tervisemuredesse suhtumise ja selle kaudu meie turvalisuse tagamise eest.

 • Hilma Kerbak ja Külli Laos
  Saarte Pärimuskultuuri pärvade traditsiooni algatamise eest.

 • Kaisa Laos ja Raigo Tšetšin
  Kihnu uudiste ja raadiosaadete toimetamise ja edastamise eest 2012 aastal.

 • Enn Vellend
  Järjepidevuse tagamise eest Kihnu meditsiinis.

 • Karmo Vunk
  Hambaravikabineti ehitamisel ja sisustamisel nõu ja jõuga abiks olemise eest.

 • Airi Kruuse ja Kersti Hendrikson
  Tänud hambaarstidele, et nad võtsid vastu väljakutse, mis aitab kihnlastel astuda särava naeratusega läbi elu.