Turvakoduteenus

Turvakoduteenusega tagatakse ajutine eluase, turvaline keskkond ja esmane abi:

1) lapsele, kes vajab abi tema hooldamises esinevate puuduste tõttu, mis ohustavad tema elu, tervist või arengut;

2) isikule, kes on langenud lähisuhtes füüsilise, vaimse või seksuaalse vägivalla ohvriks ning vajab turvalist keskkonda.

 

Turvakoduteenuse vajaduse korral võta ühendust sotsiaalametnikuga tel: 5133193