Turvakoduteenus

Turvakoduteenusega tagatakse ajutine eluase, turvaline keskkond ja esmane abi:

  • Lapsele, kes vajab abi tema hooldamises esinevate puuduste tõttu, mis ohustavad tema elu, tervist või arengut;
  • Isikule, kes on langenud lähisuhtes füüsilise, vaimse või seksuaalse vägivalla ohvriks ning vajab turvalist keskkonda.

Turvakoduteenuse vajaduse korral võta ühendust sotsiaalametnikuga tel: 513 3193