Vallavalitsuse koosseis

Nimi

Amet

E-post

Egon Vohu

Vallavanem

egon.vohu@kihnu.ee

Külli Laos

Vallavalitsuse liige

kulli.laos@gmail.com

Õie Merimaa

Vallavalitsuse liige

merimaaoie@gmail.com

Toomas Pajula

Vallavalitsuse liige

toomas.pajula@gmail.com

Piret Uibu

Vallavalitsuse liige

uibupiret@gmail.com