Hoolekogu

Hoolekogu võiks ja peaks olema sild kooli ja kogukonna ning erinevate huvigruppide (lapsevanemad, koolipidaja, ettevõtted, MTÜd, meedia) vahel. 

Kuna hoolekogus on esindatud erinevate huvigruppide esindajad, suudab hoolekogu anda nõu ja teha ettepanekuid, mille kasutamise otsustab ikkagi nõu saaja (direktor, õpetaja, lapsevanem, õpilasomavalitsus, valla- või linnavalitus jt). Hea hoolekogu liikmed tajuvad väljakutset ja võimalusi oma mõtteid laste huvides realiseerida. 

 

Käthlin Palu, esimees - kooli lastevanemate esindaja;

Nele Lanno - kooli lastevanemate esindaja;

Külli Madissoo - kooli lastevanemate esindaja;

Ave Moks - lasteaia lastevanemate esindaja;

Elme Männi - õppenõukogu esindaja, lasteaia õpetajad;

Hille Umb -  õppenõukogu esindaja, kooli õpetajate esindaja;

Anni Mätas - õpilasesinduse esindaja;

Liis Mätas - vilistlaste esindaja;

Kaisa Laos - kooli pidaja esindaja.

Hoolekogu volitused lõppevad jaanuaris 2025.

Koolielu lingid