Mis on õpilasesindus?

Õpilasesindus on kooli õpilaskonna vabatahtlik esindus, kuhu kuuluvad 1.-9. klasside poolt valitud esindajad (vähemalt üks liige igast klassist). 


Õpilasesindus eesmärgid on:

  • rääkida kaasa õppetöö ja koolielu korraldamisel;
  • edastada läbi esindusliikmete informatsiooni oma klassile koolielu kohta;
  • järgida ja ellu viia kooli traditsioone;
  • aidata kaasa sotsiaalelu ja sündmuste organiseerimisel;
  • kujundada häid käitumistavasid;
  • aidata kaasa koolielu probleemide lahendamisele.


Õpilasesinduse esindaja osaleb õppenõukogu töös ja hoolekogu töös.

2021/2022 õa. Õpilasesinduse liikmed on: 

  • 6. klass Maria, Marie, Janete
  • 7. klass Ann, Jete
  • 8. klass Mia, Epp, Anna-Liidia
  • 9. klass Anni (president)

Õpilasesindus põhimääruses