Õpilastööde vormistamine

Kõigi kirjalike tööde arvutil vormistamisel lähtuvad nii Kihnu kooli õpilased kui ka õpetajad käesolevast juhendist. Kooli dokumentatsioonis lähtutakse samadest kirjalike tööde vormistamise nõuetest. Töö kirjutamisel järgitakse kõiki õigekirja- ja teksti sisestamise reegleid. 

Õppetöö lingid