Õpilastööde vormistamine

Kõigi kirjalike tööde arvutil vormistamisel lähtuvad nii Kihnu kooli õpilased kui ka õpetajad käesolevast juhendist. Kooli dokumentatsioonis lähtutakse samadest kirjalike tööde vormistamise nõuetest. Töö kirjutamisel järgitakse kõiki õigekirja- ja teksti sisestamise reegleid. 

  • Tekst trükitakse lehe ühele küljele reavahe 1,5;
  • kirjastiil Times New Roman või Arial;
  • kirjasuurus 12; 
  • lehekülje vasakule poole jäetakse 3 cm, paremale poole 2 cm ning üles ja alla 3 cm laiune veeris;
  • tekst vormistatakse nii, et lehe mõlemad servad jäävad sirged (rööpjoondus);
  • taandridu arvutikirjas ei kasutata, tekstilõigud eraldatakse üksteisest lõiguvahega.