Kihnu kruusakarjääri haldab Kihnu Vallavalitsus, registrikood 75003967 (edaspidi Haldaja).

Kruusakarjääri kaevandamisluba - L.MK/326219.

Kruusakarjääri kontaktandmed: telefon 44 69 910, (tööpäevadel kell 10.00-16.00)

e-mail info@kihnu.ee 

NB! Kihnu kruusakarjääri materjali kohta puuduvad asjakohased ja kehtivad tehase tootmisohje (FPC) sertifikaadid ning täitematerjalide toimivus- (DoP) ja vastavusdeklaratsioonid (DoC) (täitematerjalid vastavalt tootestandardile EN 13242 ja/või EN 13285).

Kaevandada on lubatud ainult veepealset kruusavaru.

Kavandada on lubatud ainult lõunapoolset tarbevaru.

Kuidas Kihnu karjäärist looduslikku kruusa osta saab? (kord kehtib ka väikeste koguste puhul, näiteks kerghaagis, traktori kastitäis, ATV haagis vmt)

1. Loe läbi Kihnu karjääri kasutamise kord

2. Esita Kihnu Vallavalitsusele taotlus kruusa ostmiseks, saada see e-mailile  info@kihnu.ee. Taotlus tuleb esitada vähemalt kolm tööpäeva enne soovitud kaevandamise algust.

3. Sinuga võetakse ühendust ja teavitatakse järgmistest sammudest - määratakse kaevandamisala ja kui soovid kruusa 50m3 või rohkem, tuleb sõlmida kirjalik leping.

4. Kaevandamisega alustmiseks on vajalik Kihnu Vallavalitsuse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis luba. Kui oled loa saanud, kaevanda kruus ja esita TEATIS kaevandamise kohta (iga päev eraldi).

5. Anna teada, kui kaevandamine on lõpetatud - ostu/müügi fikseerimiseks koostatakse vastav AKT, mille alusel Kihnu Vallavalitsus saadab tasumiseks arve. Arve maksetähtaeg on 7 päeva. 

1m3 looduslikku kruusa maksab 6 eurot (hind käibemaksu ei sisalda ega lisandu lõpphinnale).

1m3 purustatud kruusa maksab 13 eurot (hind käibemaksu ei sisalda ega lisandu lõpphinnale).

 

Omavoliliselt (ilma haldaja loata) karjääris viibimine on keelatud!

 

Karjääri asukoht geoportaalis (KLIKI)

Karjääri plaan

Karjääri lõiked

Kaevandamisluba

Kihnu kaevandamisprojekt