Ettevõtlustoetuse eesmärgiks on aidata kaasa ettevõtluskeskkonna arendamisele ja ettevõtluse edendamisele Kihnu vallas.

​Tutvu Kihnu valla toetusfondi kasutamise korraga Riigi Teatajas.

ETTEVÕTLUS- JA TEGEVUSTOETUSE VORMID

Taotluste esitamiseks vajalike dokumentide loend:
 
Omafinantseeringuprojektile tuleb lisaks ettevõtlustoetuse vormikohasele taotlusele esitada rakendusüksusele (EAS,PRIA jmt.) esitatud projektdokumentatsioon.