Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus

Väljaspool isiku kodu osutatav üldhooldusteenus on turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla.

Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse vajaduse korral võta ühendust sotsiaalametnikuga.