Detailplaneeringud

Koostamisel

Kehtestatud

 

Muud

Õmbluse detailplaneering

Rock City detailplaneering

Silveri detailplaneering

Lemsi küla sadama piirkonna ja Vanakirikumäe detailplaneering

Sigatsuaru detailplaneering

Uue-Tappu maaüksuse detailplaneering

Kihnu jäätmejaama detaiplaneering

Beti, Silveri ja Hiiemäe katastriüksuse detailplaneering

Tolli kinnistu detailplaneering

Linaküla kämpingu ja ümbruse detaiplaneering

Noodimäe kinnistu detaiplaneering

Suaru sadama detailplaneering

Pärna ja Pärnamäe MÜ juurdesõiduteed puudutavate kinnistute ning lähimaa-ala detailplaneering

Liivaku katastriüksuse detailplaneering

Umba katastriüksuse detailplaneering

Uuetoa Mihkli katastriüksuse detailplaneering

Haavanuka detailplaneering

Planeering on algatatud Kihnu Vallavolikogu 30.06.2008. a otsusega nr 22.
Algatamise ettepaneku tegi Marika Saar.